หน้าเว็บ

วิธีการเข้าเซิฟเวอร์ที่เปิดใช้ระบบ Login

ในการเข้า Terraria ในเซิฟเวอร์ที่ใช้ระบบ Login จะมีข้อความขึ้นดังนี้

Please /register or /login to play!ให้ทำการสมัครโดยการพิมพ์ /register [รหัส] | รหัส ในที่นี้เราสามารถตั้งเองได้ตามใจชอบ
ตัวอย่าง ผมจะใช้รหัส 9999หลังจากนั้นก็ขึ้นตามดังภาพ แปลว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วและหลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการ Login ตามรหัสที่เราสมัครไว้หลังจากนั้นจะขึ้นข้อความดังภาพ แปลว่าเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วและครั้งต่อมาก็ทำเพียง /login เพื่อเข้าสู่ระบบ