หน้าเว็บ

Boss

Boss : อส

เวอร์ชั่น : 1.2.1.2
ที่ประดิษฐ์ของเรียกบอส
Demon Altar.png | Crimson Altar.png

King Slime

King Slime with Ninja.png
King Slime
ของที่ใช้เรียก
Slime Crown.png
ของที่ใช้ประดิษฐ์

Gold Crown.png หรือPlatinum Crown.png : 99 Gel.png
Damage : พลังโจมตี
40
HP : เลือด
2000
Defense : พลังป้องกัน
10
Drops : ของที่ได้
Ninja Hood.png : Ninja Shirt.png : 
Ninja Pants.png : Healing Potion.png Slime Banner.png
Eye of Cthulhu First Form

Eye of Cthulhu.png
Eye of Cthulhu First Form
ของที่ใช้เรียก
Suspicious Looking Eye.png
ของที่ใช้ประดิษฐ์

Lens.png
Damage : พลังโจมตี
15
HP : เลือด
2800/2800
Defense : พลังป้องกัน
12


Eyeofcthulhu.png
Eye of Cthulhu Second Form
Damage : พลังโจมตี
23
HP : เลือด
1400/2800
Defense : พลังป้องกัน
0
Drops : ของที่ได้
Demonite Ore.png : 
Unholy Arrow.png : Corrupt Seeds.png : Binoculars.png : Lesser Healing Potion.png : Heart.png : Eye of Cthulhu Trophy.png : Crimtane.png [crimson world]
The Twins

The Twins.png
ของที่ใช้เรียก
Mechanical Eye.png

Retinazer.png
Retinazer (First Form)
Damage : พลังโจมตี
40
20 [แสงเลเซอร์]

HP : เลือด
20000
Defense : พลังป้องกัน
10

Spazmatism.png
Retinazer (Second Form)
Damage : พลังโจมตี
75
25 [แสงเลเซอร์]
20 [แสงเลเซอร์]

HP : เลือด
10000/20000
Defense : พลังป้องกัน
25

Retinazer (Second Form).png
Spazmatism (First Form)
Damage : พลังโจมตี
40
25 [แสงเลเซอร์]

HP : เลือด
20000
Defense : พลังป้องกัน
10

Spazmatism (Second Form).png
Spazmatism (Second Form)
Damage : พลังโจมตี
75
30 [พ่นไฟ]

HP : เลือด
10000/24000
Defense : พลังป้องกัน
35

Drops : ของที่ได้
Soul of Sight.png : 
Greater Healing Potion.png Hallowed Bar.png Retinazer Trophy.png Spazmatism Trophy.png
Wall of Flesh

Wall of Flesh.png
ของที่ใช้เรียก
Guide Voodoo Doll.png 

Voodoo Demon.png
[โยนลงในลาวาที่นรก]


Wall of Flesh Eye.png
Wall of Flesh Eye
Damage : พลังโจมตี
50
11 - 15 [เลเซอร์]

HP : เลือด
8000
Defense : พลังป้องกัน
0

The Hungry.png
The Hungry
Damage : พลังโจมตี
30 [เมื่อมีเลือด 75% ขึ้นไป]
45 [เมื่อมีเลือด 50% ขึ้นไป]
60 [เมื่อมีเลือด 25% ขึ้นไป]
75 [เมื่อมีเลือดน้อยกว่า 25%]

HP : เลือด
240
Defense : พลังป้องกัน
10 [เมื่อมีเลือด 75% ขึ้นไป]
20 [เมื่อมีเลือด 50% ขึ้นไป]
30 [เมื่อมีเลือด 25% ขึ้นไป]
40 [เมื่อมีเลือดน้อยกว่า 25%]


The Hungry II.png
The Hungry II
Damage : พลังโจมตี
30
HP : เลือด
80
Defense : พลังป้องกัน
12
Drops : ของที่ได้
Heart.png

Drops : ของที่ได้
Healing Potion.png : Pwnhammer.png : Breaker Blade.png : Clockwork Assault Rifle.png : Laser Rifle.png : Warrior Emblem.png : Sorcerer Emblem.png : Ranger Emblem.png : 
Wall of Flesh Trophy.png
Eater of Worlds

Eater of Worlds.png
ของที่ใช้เรียก
Worm Food.png

ของที่ใช้ประดิษฐ์
30 Vile Powder.png : 15 Rotten Chunk.png

Eater of Worlds Head.png
Eater of Worlds Head
Damage : พลังโจมตี
22
HP : เลือด
65
Defense : พลังป้องกัน
2


Eater of Worlds Body.png
Eater of Worlds Body
Damage : พลังโจมตี
13
HP : เลือด
150
Defense : พลังป้องกัน
4

Eater of Worlds Tail.png
Eater of Worlds Tail
Damage : พลังโจมตี
11
HP : เลือด
220
Defense : พลังป้องกัน
8


Drops : ของที่ได้
Shadow Scale.png : Demonite Ore.png : Lesser Healing Potion.png Eater of Worlds Trophy.png 
Eater's Bone.png
The Destroyer

The Destroyer.png
HP : เลือด
60000
ของที่ใช้เรียก
Mechanical Worm.png


The Destroyer (technical).png
The Destroyer Head
Damage : พลังโจมตี
50
Defense : พลังป้องกัน
0


The Destroyer Body.png
The Destroyer Body
Damage : พลังโจมตี
35
22 [เลเซอร์]

Defense : พลังป้องกัน
26

The Destroyer Tail.png
The Destroyer Tail
Damage : พลังโจมตี
20
Defense : พลังป้องกัน
35


Probe.png
Probe
Damage : พลังโจมตี
40
25 [เลเซอร์]

HP : เลือด
180

Defense : พลังป้องกัน
18

Drops : ของที่ได้
Heart.png


Drops : ของที่ได้
Soul of Might.png : Greater Healing Potion.png 
Hallowed Bar.png Destroyer Trophy.png
Skeletron Head

Skeletron Head.png
Skeletron Head
เกิดจาก
Old Man หน้าดันเจี้ยน

หรือจากการฆ่า Old Man หลังจากใส่ VooDoo
Damage : พลังโจมตี
32
HP : เลือด
4400
Defense : พลังป้องกัน
10

Skeletron Hand (NPC).png
Skeletron Hand
Damage : พลังโจมตี
20
HP : เลือด
600
Defense : พลังป้องกัน
14

Drops : ของที่ได้
Lesser Healing Potion.png : 
Skeletron Mask.png Skeletron Hand.png Book of Skulls.png Skeletron Trophy.png
Skeletron Prime

Skeletron Prime.png
ของที่ใช้เรียก
Mechanical Skull.png
Damage : พลังโจมตี
45
90 [หมุนหัว]

HP : เลือด
25000
Defense : พลังป้องกัน
22
44 [หมุนหัว]


Prime Cannon.png
Prime Cannon
Damage : พลังโจมตี
30
40 [ลูกระเบิด]

HP : เลือด
6000
Defense : พลังป้องกัน
20

Prime Saw.png
Prime Saw
Damage : พลังโจมตี
47
HP : เลือด
8000
Defense : พลังป้องกัน
36

Prime Vice.png
Prime Vice
Damage : พลังโจมตี
40
HP : เลือด
8000
Defense : พลังป้องกัน
30

Prime Laser.png
Prime Laser
Damage : พลังโจมตี
29
25 [เลเซอร์]

HP : เลือด
5000
Defense : พลังป้องกัน
20Drops : ของที่ได้
Soul of Fright.png : Greater Healing Potion.png : Hallowed Bar.png 
Skeletron Prime Trophy.png
Brain of Cthulhu

Brain of Cthulhu.png
HP : เลือด
1000
ของที่ใช้เรียก
Bloody Spine.png

ของที่ใช้ประดิษฐ์
15 Vertebrae.png

Brain of Cthulu First Form
Damage : พลังโจมตี
30
Defense : พลังป้องกัน
0


Brain of Cthulhu-2nd.png
Brain of Cthulu Second Form
Damage : พลังโจมตี
30
Defense : พลังป้องกัน
14


Drops : ของที่ได้
Brain of Cthulhu Trophy.png : Crimtane.png 
Lesser Healing Potion.png Tissue Sample.png
Queen Bee

Queen Bee.png
HP : เลือด
3400
ของที่ใช้เรียก
Abeemination.png

ของที่ใช้ประดิษฐ์
Honey Block.png : 3 Crispy Honey Block.png : 1 Stinger.png : 5 Hive.png : 2 Obsidian.png : 1 Bottled Honey.png

Queen Bee
Damage : พลังโจมตี
30
Defense : พลังป้องกัน
8


Drops : ของที่ได้
Beegun.png : Bee Keeper.png 
Honey Comb.png Nectar.png Hive Wand.png Bee Hat.png Bee Shirt.png Bee Pants.png Beenade.png Queen Bee Trophy.png Bottled Honey.pngPlantera

Plantera's First Form.png
HP : เลือด
30000
ของที่ใช้เรียก
Plantera's Bulb.png


Plantera's First Form
Damage : พลังโจมตี
50
Defense : พลังป้องกัน
0


Plantera's Second Form.png
Plantera's Second Form
HP : เลือด
15000/30000

Damage : พลังโจมตี
50
Defense : พลังป้องกัน
14


Drops : ของที่ได้
Temple Key.png : Seedling.png 
The Axe.png Pygmy Staff.png : Grenade Launcher.png : Rocket I.png : Venus Magnum.png : Nettle Burst.png : Leaf Blower.png : Flower Pow.png : Wasp Gun.png : Plantera Trophy.pngGolem
Golem.png
ของที่ใช้เรียก
Lihzahrd Power Cell.png > Lihzahrd Altar.png
Damage : พลังโจมตี
70
HP : เลือด
35000

8000 [ ร่างกาย ]
Defense : พลังป้องกัน
24

Golem Head.png
Golem Head
HP : เลือด
15000


Left Golem Fist.png
Golem Fist
HP : เลือด
6000

Right Golem Fist.png
Golem Fist
HP : เลือด
6000Drops : ของที่ได้
Stynger.png : Stynger Bolt.png : Possessed Hatchet.png 
Sun Stone.png : Eye of the Golem.png : Picksaw.png : Heat Ray.png : Staff of Earth.png : Golem Fist.png : Golem Trophy.png : Greater Healing Potion.png
Mourning Wood

Mourning Wood.png
HP : เลือด
12000
ของที่ใช้เรียก
Pumpkin Moon Medallion.png

ของที่ใช้ประดิษฐ์
30 Pumpkin.png : 5 Ectoplasm.png : 10 Hallowed Bar.png

Damage : พลังโจมตี
120
Defense : พลังป้องกัน
28


Drops : ของที่ได้
Spooky Wood.png : Cursed Sapling.png 
Spooky Twig.png Spooky Hook.png Necromantic Scroll.png Stake Launcher.png Stake.png Mourning Wood Trophy.pngPumpking

Pumpking.png
HP : เลือด
22000
ของที่ใช้เรียก
Pumpkin Moon Medallion.png

ของที่ใช้ประดิษฐ์
30 Pumpkin.png : 5 Ectoplasm.png : 10 Hallowed Bar.png

Damage : พลังโจมตี
50
Defense : พลังป้องกัน
36


Drops : ของที่ได้
The Horseman's Blade.png : Bat Scepter.png 
Black Fairy Dust.png Spider Egg.png Raven Staff.png Candy Corn Rifle.png Jack 'O Lantern Launcher.png Explosive Jack 'O Lantern.png Candy Corn.png : Pumpking Trophy.png