หน้าเว็บ

NPC

NPC


Guide

Guide.png
Guide
เงื่อนไข
- ไม่มี -
HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15
คุณสมบัติ
เขาจะช่วยสอนคุณเล่น เป็นคู่มือให้สำหรับคุณ และสามารถประดิษฐ์ของที่เขา

Merchant

Merchant.png
Merchant
เงื่อนไข
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.ผู้เล่นทั้งโลก มีเงินมากกว่า 50 
Silver Coin
HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15

Nurse


Nurse.png
Nurse
เงื่อนไข
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.คุณต้องมีเลือดมากกว่า 100

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15
คุณสมบัติ
รักษาคุณและอาการต่างๆได้ โดยค่ารักษาคิดตามเลือดที่หายไป

Demolitionist

Demolitionist.png
Demolitionist
เงื่อนไข
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.มีสิ่งของเกี่ยวระเบิดอยู่ในช่องเก็บของ ของคุณ

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15

Arms Dealer

Arms Dealer.png
Arms Dealer
เงื่อนไข
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.มีปืนและกระสุนอยู่ในช่องเก็บของคุณ

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15Old Man

Old Man.png
Old Man
รายละเอียด
ชายคนนี้คุณจะพบได้ที่ทางดันเจี้ยน คุณจะไม่สามารถสำรวจดันเจี้ยนได้อย่างเต็มที่จนกว่าเขาจะหายไป
[เวลาไปคุยต้องไปตอนกลางคืนครับ เขาจะเรียก Skeletron ออกมา]
เมื่อ Skeletron ตาย ชายชราจะเป็นอิสระจากคำสาปและเขาจะมาถึงบ้านของคุณ และเป็น Clothier ให้กับบ้านของคุณ

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15Clothier

Clothier.png
Clothier
เงื่อนไข
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.ฆ่า Skeletron ที่ดันเจี้ยนได้สำเร็จแล้ว

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15
Drop : ของที่ตกเมื่อตาย
Red Hat.png


Mechanic

Mechanic.png
Mechanic
เงื่อนไข
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.เธอคนนี้จะอยู่ในดันเจี้ยน เมื่อคุณสำรวจจะสุ่มการเกิด เมื่อเขาไปคุยเขาก็จะมาอยู่กับเรา

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15Goblin Tinkerer

Goblin Tinkerer.png
Goblin Tinkerer
คุณสมบัติ
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.เมื่อคุณฆ่า Goblin Army ได้ เขาจะสุ่มเกิดในถ้ำ คุณต้องเข้าไปคุยกับเขา

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15Wizard

Wizard.png
Wizard
เงื่อนไข
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.คุณต้องฆ่า Wall of Flesh ได้สำเร็จ เขาจะสุ่มเกิดตามถ้ำและดันเจี้ยน และเข้าไปคุยกับเขา

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15Santa Claus

Santa Claus.png
Santa Claus
คุณสมบัติ
1.มีที่ห้องว่างสำหรับเขา ในห้องต้องมีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง
2.คุณชนะ Frost Legion [ ฝูงตุ๊กตาหิมะ ]

HP : เลือด
250
Defense : พลังป้องกัน
15