หน้าเว็บ

Potions

Alchemy Station.png

Color = ชื่อ
Color = ยาอยู่ได้กี่นาที
Color = คุณสมบัติของยา

ยามาตราฐาน

Lesser Healing Potion.png : Lesser Healing Potion : ฟื้นฟูเลือด 50 แต้ม

Healing Potion.png : Healing Potion : ฟื้นฟูเลือด 100 แต้ม

Greater Healing Potion.png : Greater Healing Potion : ฟื้นฟูเลือด 150 แต้ม

Lesser Mana Potion.png : Lesser Mana Potion : ฟื้นฟูมานา 50 แต้ม

Mana Potion.png : Mana Potion : ฟื้นฟูมานา 100 แต้ม

Greater Mana Potion.png : Greater Mana Potion : ฟื้นฟูมานา 150 แต้ม

Lesser Restoration Potion.png : Lesser Restoration Potion : ฟื้นฟูเลือดและมานา 50 แต้ม

Restoration Potion.png : Restoration Potion : ฟื้นฟูเลือดและมานา 100 ต้มอาหารและเครื่องดื่ม

Tipsy.png | Ale.png   [ 
Keg.png ] : Ale : 2 นาที : เพิ่มความเร็วในการโจมตี พลังโจมตีและโอกาสคริ แต่พลังป้องกันจะลดลง

Well Fed.png | Bowl of Soup.png  [ 
Cooking Pot.png ] : Bowl of Soup : 10 นาที : เพิ่มพลังป้องกัน + โอติดคริขึ้นเล็กน้อย เดินเร็วขึ้น

ยาเพิ่มความสามารถ
* สามารถยกเลิกโดยกดขวาที่ Buff นั้นๆ

Archery.png | Archery Potion.png : Archery Potion : 4 นาที : เพิ่มความเร็วและพลังโจมตีของธนู 20 %

Battle.png | Battle Potion.png : Battle Potion : 7 นาที : เพิ่มอัตราการเกิดของศัตรู


Featherfall.png Featherfall Potion.pngFeatherfall Potion : 5 นาที : ลดความเร็วในการลงหรือร่วง

Gills.png | Gills Potion.png : Gills Potion : 2 นาที : หายใจในน้ำแทนในอากาศ

Gravitation.png | Gravitation Potion.png : Gravitation Potion : 3 นาที : ควบคุมแรงโน้มถ่วง กดลูกศรขึ้นกับลงเวลาใช้

Hunter.png | Hunter Potion.png  : Hunter Potion : 5 นาที : แสดงตำแหน่งของศัตรู

Invisibility.png | Invisibility Potion.png : Invisibility Potion 2 นาที : ล่องหน [ไม่สามารถล่องหนชุดเกราะกับปีก]

Ironskin.png | Ironskin Potion.png : Ironskin Potion : 5 นาที : เพิ่มพลังป้องกัน 8 


Magic Power.png | Magic Power Potion.png : Magic Power Potion : 2 นาที : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 20 %

Mana Regeneration.png | Mana Regeneration Potion.png : Mana Regeneration Potion : 2 นาที : เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูมานา

Night Owl.png | Night Owl Potion.png : Night Owl Potion : 4 นาที : มองเห็นในที่มืดได้ดีขึ้น

Obsidian Skin.png | Obsidian Skin Potion.png : Obsidian Skin Potion : 4 นาที : ถูกลาวาแล้วเลือดไม่ลด

Regeneration.png | Regeneration Potion.png  : Regeneration Potion : 5 นาที : เพิ่มความเร็วในการฟื้นฟูเลือด

Shine.png | Shine Potion.png : Shine Potion : 5 นาที : เปล่งแสงออร่า

Spelunker.png | Spelunker Potion.png  : Spelunker Potion : 5 นาที : มองเห็นแร่และสมบัติมีแสง

Swiftness.png | Swiftness Potion.png : Swiftness Potion : 4 นาที : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 25%

Thorns.png | Thorns Potion.png  : Thorns Potion : 2 นาที : สะท้อนความเสียหาย

Water Walking.png | Water Walking Potion.png : Water Walking Potion : 5 นาที : สามารถเดินบนน้ำและลาวา


Flasks

สามารถทำกับเครื่อง Imbuing Station.png โดยซื้อกับ Witch Doctor.png
* ยาส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้กับโหมด PVPFlask of Poison.png : Flask of Poison : 15 นาที : อาบอาวุธระยะประชิด ทำให้ศัตรูติดพิษได้ 

Flask of Fire.png : Flask of Fire : 15 นาที : อาบอาวุธระยะประชิด สามารถทำให้ศัตรูติดสถานะไฟได้

Flask of Venom.png : Flask of Venom : 15 นาที : อาบอาวุธระยะประชิด สามารถทำให้ศัตรูติดพิษได้

Flask of Gold.png : Flask of Gold : 15 นาที : เมื่อโจมตีศัตรูด้วยอาวุธระยะประชิด เพิ่มโอกาสการตกของเงิน 10 - 50%

Flask of Ichor.png : Flask of Ichor : 15 นาที : เมื่อโจมตีศัตรูด้วยอาวุธระยะประชิด ลดพลังป้องกันของศัตรู

Flask of Cursed Flames.png : Flask of Cursed Flames : 15 นาที : เมื่อโจมตีศัตรูด้วยอาวุธระยะประชิด ทำให้ศัตรูติดสถานะถูกสาปด้วยไฟนรก

Flask of Nanites.png : Flask of Nanites : 15 นาที : เมื่อโจมตีศัตรูด้วยอาวุธระยะประชิด ทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงง

Flask of Party.png : Flask of Party : 15 นาที : เมื่อตีด้วยอาวุธระยะประชิด ก่อให้เกิดลูกปา